JEŻELI:

masz pomysł na poprawienie lub udoskonalenie
obecnie działającego systemu kształcenia
ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce

masz niepowtarzalny pomysł, który przełoży się
na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych

masz innowacyjną koncepcję szkoleń lub
doradztwa

jesteś rewolucjonistą na polu kształcenia
ustawicznego

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

PRZEKONAJ NAS DO SWOJEGO
POMYSŁU, A MOŻE ZNAJDZIESZ SIĘ
W GRONIE INNOWATORÓW.