Szanowni Państwo,

informujemy o wynikach postępowania 07/IN/2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadania wybrany został następujący wykonawca: Konsorcjum firm Socjoskop Paweł Timler,
ul. Marca Polo 15/1, 51-504 Wrocław i PCM Studio Marcin Szcześniak, ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 71,00

Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072791