Aktualizacja oświadczenia uczestnika projektu grantowego (obowiązek RODO)

Szanowni Innowatorzy,

w związku z wprowadzeniem nowych zasad ochrony danych osobowych w dn. 25 maja 2018r. wszyscy Innowatorzy, którzy pozyskiwać będą nowych uczestników testowych po dn. 25 maja 2018r. podczas zbierania dokumentów przekazania danych osobowych zobligowani są do posługiwania się nowym wzorem Oświadczenia Uczestnika Projektu Grantowego, który znajduje się poniżej.

WAŻNE: formularz przekazania danych osobowych nie ulega zmianie.

Oświadczenie uczestnika projektu grantowego - RODO (nowe)