Wprowadzone przez Arkadiusz Mielczarek

Zrealizowaliśmy konferencje upowszechniające nasze mikroinnowacje

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach: 14 marca 2019 r. w Szczecinie, 20 marca 2019 r. w Krakowie, 26 marca 2019 r. w Warszawie odbyły się zaplanowane konferencje upowszechniające najlepsze innowacje opracowane w ramach grantów udzielonych w naszym projekcie. Rozwiązania Innowatorów wzbudziły szerokie zainteresowanie Uczestników. Dziękujemy wszystkim Prelegentom za merytoryczne i interesujące wystąpienia. Prezentacje umieszczamy w plikach pod niniejszą wiadomością. Zapraszamy do korzystania z wypracowanych w ramach grantów rozwiązań w zakresie edukacji ustawicznej osób dorosłych !… Czytaj więcej Zrealizowaliśmy konferencje upowszechniające nasze mikroinnowacje

Wyniki postępowania 01/IN/2019 – Świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo, informujemy o wynikach postępowania nr 01/IN/2019. W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący Wykonawcy: Część 1 1) Sławomir Stec, Rzeszów – data wpływu oferty 24.01.2019, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 100, cena 130,00 zł/godz. Część 2 2) Marta Kiryjewska, Szczecin – data wpływu oferty 28.01.2019, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów… Czytaj więcej Wyniki postępowania 01/IN/2019 – Świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Zapytanie ofertowe 01/IN/2019 – Świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu. Informacje dotyczące szczegółów… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 01/IN/2019 – Świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Konsultacje powszechne innowacji wyłonionych do etapu upowszechnienia

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o 4 mikro innowacjach wyłonionych w ramach projektu do szerszego upowszechnienia. Prosimy o zgłaszanie uwag przy wykorzystaniu załączonego formularza, w którym umieszczono linki zapewniające dostęp do produktów innowacji. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres innowacje@zgd.com.pl w terminie do 04 lutego 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi czterema innowacjami, niemniej jednak pozostaniemy zobowiązani za każdą opinię, nawet jeżeli dotyczyć będzie ona tylko jednego rozwiązania. Państwa uwagi,… Czytaj więcej Konsultacje powszechne innowacji wyłonionych do etapu upowszechnienia

Zapytanie ofertowe 03/IN/2018 – Świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych polegających na dokonaniu oceny sektorowej (wydaniu opinii) w zakresie przydatności, uniwersalności oraz efektywności, w tym kosztowej i czasowej, 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 03/IN/2018 – Świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

Wybór 4 innowacji do etapu upowszechnienia

Szanowni Grantobiorcy, informujemy, że zgodnie z Procedurą wdrażania projektu grantowego Inkubator dokonał komisyjnego wyłonienia 4 innowacji do ostatniego etapu realizacji projektu, tj. do opracowania ostatecznej wersji produktu i upowszechnienia. Do zawarcia aneksu do Umowy o powierzenie grantu zaproszeni zostaną: Innowator nr umowy o powierzenie grantu Tytuł innowacji Fundacja Instytut Aurea Libertas 22/GRSin/ZGD/2017 Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego. Psychological Solutions… Czytaj więcej Wybór 4 innowacji do etapu upowszechnienia

Dwudniowy maraton programowania HACKATHON+

W dniach 8-9 grudnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się maraton programowania HACKATHION+ organizowany przez  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Hackathon+ skierowany jest do programistów oraz osób zajmujących się rozwojem oprogramowania (np. projektantów grafiki, twórców interfejsów). Celem H+ jest przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji. Efektem maratonu będą rozwiązania takie… Czytaj więcej Dwudniowy maraton programowania HACKATHON+

Wyniki postępowania 02/IN/2018 – świadczenie usług eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy o wynikach postępowania nr 02/IN/2018. W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący Wykonawcy: 1) Sławomir Stec, Rzeszów – data wpływu oferty 19.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 75, cena 380,00 zł 2) Monika Wąsowicz, Kraków – data wpływu oferty 20.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 61, cena 380,00 zł. Szczegółowa… Czytaj więcej Wyniki postępowania 02/IN/2018 – świadczenie usług eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Zapytanie ofertowe 02/IN/2018 – świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych polegających na ocenie 16 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie  grantów, pod kątem oceny potencjału każdej innowacji do wdrożenia… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 02/IN/2018 – świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Bezpłatny kurs on-line pt. „Social Innovation Academy”

Szanowni Państwo, na prośbę Działu Innowacji Społecznych Fundacji Fundusz Współpracy informujemy o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie on-line pt. „Social Innovation Academy”. Kurs jest dostępny na platformie Teachable i rozpoczyna się 10 września b.r. Już w tej chwili możliwa jest rejestracja (https://social-innovation-academy.teachable.com). „Social Innovation Academy” to 7-modułowy kurs opracowany w ramach międzynarodowego projektu „Social(i)Makers” i jest dedykowany wszystkim osobom zainteresowanym praktyczną wiedzą z obszaru projektowania, wdrażania i wspierania innowacji społecznych –… Czytaj więcej Bezpłatny kurs on-line pt. „Social Innovation Academy”