Wprowadzone przez Arkadiusz Mielczarek

Zapytanie ofertowe 03/IN/2018 – Świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych polegających na dokonaniu oceny sektorowej (wydaniu opinii) w zakresie przydatności, uniwersalności oraz efektywności, w tym kosztowej i czasowej, 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 03/IN/2018 – Świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

Wybór 4 innowacji do etapu upowszechnienia

Szanowni Grantobiorcy, informujemy, że zgodnie z Procedurą wdrażania projektu grantowego Inkubator dokonał komisyjnego wyłonienia 4 innowacji do ostatniego etapu realizacji projektu, tj. do opracowania ostatecznej wersji produktu i upowszechnienia. Do zawarcia aneksu do Umowy o powierzenie grantu zaproszeni zostaną: Innowator nr umowy o powierzenie grantu Tytuł innowacji Fundacja Instytut Aurea Libertas 22/GRSin/ZGD/2017 Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego.… Czytaj więcej Wybór 4 innowacji do etapu upowszechnienia

Dwudniowy maraton programowania HACKATHON+

W dniach 8-9 grudnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się maraton programowania HACKATHION+ organizowany przez  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Hackathon+ skierowany jest do programistów oraz osób zajmujących się rozwojem oprogramowania (np. projektantów grafiki, twórców interfejsów). Celem H+ jest przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji. Efektem maratonu będą… Czytaj więcej Dwudniowy maraton programowania HACKATHON+

Wyniki postępowania 02/IN/2018 – świadczenie usług eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy o wynikach postępowania nr 02/IN/2018. W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący Wykonawcy: 1) Sławomir Stec, Rzeszów – data wpływu oferty 19.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 75, cena 380,00 zł 2) Monika Wąsowicz, Kraków – data wpływu oferty 20.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 61, cena 380,00… Czytaj więcej Wyniki postępowania 02/IN/2018 – świadczenie usług eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Zapytanie ofertowe 02/IN/2018 – świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych polegających na ocenie 16 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie  grantów, pod kątem oceny potencjału… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe 02/IN/2018 – świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Bezpłatny kurs on-line pt. „Social Innovation Academy”

Szanowni Państwo, na prośbę Działu Innowacji Społecznych Fundacji Fundusz Współpracy informujemy o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie on-line pt. „Social Innovation Academy”. Kurs jest dostępny na platformie Teachable i rozpoczyna się 10 września b.r. Już w tej chwili możliwa jest rejestracja (https://social-innovation-academy.teachable.com). „Social Innovation Academy” to 7-modułowy kurs opracowany w ramach międzynarodowego projektu „Social(i)Makers” i jest dedykowany wszystkim osobom zainteresowanym praktyczną wiedzą z obszaru projektowania, wdrażania i wspierania innowacji… Czytaj więcej Bezpłatny kurs on-line pt. „Social Innovation Academy”

Szanowni Państwo, informujemy o wynikach postępowania 07/IN/2017. W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadania wybrany został następujący wykonawca: Konsorcjum firm Socjoskop Paweł Timler, ul. Marca Polo 15/1, 51-504 Wrocław i PCM Studio Marcin Szcześniak, ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 71,00 Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072791  

Informacja dla Wnioskodawców Konkursu nr 3

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że termin złożenia do oceny Specyfikacji Innowacji dla wniosków zakwalifikowanych do 2 etapu projektu w ramach konkursu nr 3 upływa w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 9.00. Złożenie Sin jest możliwe: bezpośrednio w Biurze Projektu w Szczecinie; za pomocą poczty tradycyjnej lub kurierskiej doręczonej do Biura Projektu; za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy innowacje@zgd.com.pl Formularz Sin w wersji edytowalnej znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania/Procedura/10.Formularz… Czytaj więcej Informacja dla Wnioskodawców Konkursu nr 3

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs ogłoszony w dniu 04.09.2017r

Szanowni Państwo. Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła procedurę oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu numer 3 ogłoszonego w dniu 4 września 2017 r. W załączniku poniżej znajdują się: Lista projektów rekomendowanych do drugiego etapu udziału w Projekcie. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową (brak takich projektów) Lista projektów, które nie uzyskały oceny pozytywnej. Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od wyników oceny Komisji… Czytaj więcej Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs ogłoszony w dniu 04.09.2017r