Wprowadzone przez Arkadiusz Mielczarek

Unieważnienie postępowania 1/IN/2018

Szanowni Państwo.   Zawiadamiamy, że postępowanie nr 1/IN/2018 z dnia 21 marca 2018 r zostało unieważnione przez Zamawiającego ze względu na fakt, że cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę którą dysponował Zamawiający.

Szanowni Państwo, informujemy o wynikach postępowania 07/IN/2017. W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadania wybrany został następujący wykonawca: Konsorcjum firm Socjoskop Paweł Timler, ul. Marca Polo 15/1, 51-504 Wrocław i PCM Studio Marcin Szcześniak, ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 71,00 Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072791  

Informacja dla Wnioskodawców Konkursu nr 3

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że termin złożenia do oceny Specyfikacji Innowacji dla wniosków zakwalifikowanych do 2 etapu projektu w ramach konkursu nr 3 upływa w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 9.00. Złożenie Sin jest możliwe: bezpośrednio w Biurze Projektu w Szczecinie; za pomocą poczty tradycyjnej lub kurierskiej doręczonej do Biura Projektu; za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy innowacje@zgd.com.pl Formularz Sin w wersji edytowalnej znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania/Procedura/10.Formularz specyfikacji innowacji… Czytaj więcej Informacja dla Wnioskodawców Konkursu nr 3

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs ogłoszony w dniu 04.09.2017r

Szanowni Państwo. Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła procedurę oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu numer 3 ogłoszonego w dniu 4 września 2017 r. W załączniku poniżej znajdują się: Lista projektów rekomendowanych do drugiego etapu udziału w Projekcie. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową (brak takich projektów) Lista projektów, które nie uzyskały oceny pozytywnej. Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od wyników oceny Komisji zgodnie z zapisami… Czytaj więcej Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs ogłoszony w dniu 04.09.2017r

Informacja dla Grantobiorców związana z rozliczeniem etapu I

Szanowni Grantobiorcy, w związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia realizacji Etapu I Państwa innowacji przypominamy zasady, wg których będzie przebiegało rozliczenie tego etapu (prosimy o uważne zapoznanie się z treścią): rozliczenie etapu regulują zapisy 11 Umowy o powierzenie grantu, które stanowią:  Grantobiorca rozlicza się z Grantodawcą z powierzonego Grantu przez złożenie oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu oraz odpowiednio raportu cząstkowego/końcowego z wdrożenia innowacji społecznej. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do umowy. Grantobiorca… Czytaj więcej Informacja dla Grantobiorców związana z rozliczeniem etapu I

Wyniki postępowania 05/IN/2017 – świadczenie usług na stanowisku eksperta w Komisji Oceny Wniosków i w Komisji Oceny Specyfikacji

Szanowni Państwo. Informujemy o wynikach postępowania 05/IN/2017. W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadań wybrani zostali następujący wykonawcy: Dla części 1 zamówienia: Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 90,00 Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino… Czytaj więcej Wyniki postępowania 05/IN/2017 – świadczenie usług na stanowisku eksperta w Komisji Oceny Wniosków i w Komisji Oceny Specyfikacji

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr 3

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych na Konkurs nr 3 ogłoszony w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki oceny formalnej złożonych wniosków znajdą Państwo w załączniku do aktualności.

Informacja o ZAMKNIĘCIU KONKURSU NR 3.

Szanowni Państwo. Zgodnie z zapisami punktu II.2 „Regulaminu Konkursu Grantowego Skrzydła dla Innowacji – Konkurs nr 3” informujemy, że ze względu na przekroczenie przez złożone wnioski  200% alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, w dniu dzisiejszym  (19 września 2017 r.) ZOSTAJE ZAMKNIĘTY nabór wniosków w konkursie.    

Wyniki postępowania 04/IN/2017 – świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców

Szanowni Państwo. Informujemy o wynikach postępowania 04/IN/2017. W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadań wybrani zostali następujący wykonawcy: Dla części 1a zamówienia: Marta Kiryjewska – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00 Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 95,80 Dla części 1b… Czytaj więcej Wyniki postępowania 04/IN/2017 – świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców