Wprowadzone przez Arkadiusz Mielczarek

Zapytanie ofertowe 05/IN/2017 – świadczenie usług eksperta w Komisji Oceny Wniosków i w Komisji Oceny Specyfikacji

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług eksperta w Komisji Oceny Wniosków i w Komisji Oceny Specyfikacji. Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053650

Zapytanie ofertowe 04/IN/2017 – świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa dla Grantobiorców. Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1052595    

Wyniki postępowania 03/IN/2017 – osobiste świadczenie biznesowych usług coachingowych dla Grantobiorców

Szanowni Państwo. Informujemy o wynikach postępowania 03/IN/2017. W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadań wybrani zostali następujący wykonawcy: Dla części 1 zamówienia: 1) Anna Grygorcewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: DCC Grygorcewicz Anna Grygorcewicz 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 30/4 – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 98. 2) Tomasz Grygorcewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DCC Grygorcewicz Tomasz… Czytaj więcej Wyniki postępowania 03/IN/2017 – osobiste świadczenie biznesowych usług coachingowych dla Grantobiorców

Zapytanie ofertowe 03/IN/2017 – osobiste świadczenie biznesowych usług coachingowych dla Grantobiorców

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne zapraszamy do składania ofert na osobiste świadczenie  biznesowych usług coachingowych dla Grantobiorców. Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049187        

Zasady promocji i informacji dla Grantobiorców.

Szanowni Grantobiorcy !  Przypominamy, że § 4 ust.1 lit. e zawartej Umowy o powierzenie grantu zobowiązuje Państwa podczas realizacji grantu do stosowania właściwych oznaczeń zgodnie z dokumentem „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Z podręcznikiem można zapoznać się tutaj: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ Podręcznik nie nakłada na Państwa jako Grantobiorców, czyli uczestników/odbiorców projektu wprost obowiązków informacyjno-promocyjnych niemniej jednak jako Inkubator na podstawie zawartej umowy… Czytaj więcej Zasady promocji i informacji dla Grantobiorców.

Szacowanie wartości zamówienia 03/SI/2017 – usługi coachingowe dla Grantobiorców

Szanowni Państwo, zachęcamy do złożenia swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług coachingowych dla Grantobiorców Szczegóły dostępne w zamówieniu niżej: Szacowanie wartości zamówienia 03_SI_2017 Załącznik 1 Oferty należy składać mailowo na adres innowacje@zgd.com.pl lub osobiście, w Biurze Projektu w Szczecinie (al. Powstańców Wielkopolskich 33) do dnia 7 sierpnia 2017 r. do godziny 12:00

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Specyfikacji Innowacji.

Szanowni Państwo. Informujemy, że zakończone zostały prace nad oceną Specyfikacji Innowacji i utworzone listy. Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia grantowego. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową. Lista projektów, które nie uzyskały oceny minimalnej. Grantodawca rozpoczyna proces podpisywania umów o udzielenie grantu z Grantobiorcami. Informacje na temat procesu zawierania umów będą przekazywane bezpośrednio Innowatorom przez pracowników Biura Projektu w trybie indywidualnym.  

Zmiana Procedur.

Szanowni Państwo. Informujemy, że w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Rozwoju katalogu stawek i kosztów zmianie uległa „Procedura wdrażania projektu grantowego”. Zmiany w procedurze zostały uwzględnione w dokumentach z nią powiązanych. Procedura obowiązuje od lipca 2017 r. Uaktualniony dokument został dołączony do niniejszej aktualności.

Informacja o trybie składania uzupełnionych Specyfikacji Innowacji.

Szanowni Innowatorzy, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi form składania poprawionych Specyfikacji Innowacji informujemy, że tryb ten jest taki sam, jak w przypadku składania Specyfikacji Innowacji do oceny Komisji Oceny Specyfikacji. Podpisany przez Innowatora formularz powinien zostać złożony w jednej z form: – za pośrednictwem poczty e-mail na adres innowacje@zgd.com.pl (skan podpisanego dokumentu) (w terminie do 17 lipca 2017 r do godziny 12:00) – za pośrednictwem poczty lub innego operatora na adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza… Czytaj więcej Informacja o trybie składania uzupełnionych Specyfikacji Innowacji.

Wyniki oceny Specyfikacji Innowacji.

Szanowni Państwo. Informujemy, że Komisja Oceny Specyfikacji w dniu dzisiejszym zakończyła procedurę ocen Specyfikacji Innowacji. W załączniku poniżej znajdą Państwo: Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia grantowego. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową. Lista projektów, które nie uzyskały oceny minimalnej. O dalszych działaniach przewidzianych w projekcie będą Państwo informowani indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej i aktualności zamieszczanych na tej stronie.