Wprowadzone przez Przemysław Puzoń

Informacja o rozdzieleniu środków na granty w Projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych działalnością naszego Inkubatora informujemy, że wszystkie środki w Projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” zostały rozdzielone. Zawarto 41 Umów o powierzenie grantu na realizację innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Zapytanie ofertowe 07/IN/2017 – świadczenie usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072791

ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo, zachęcamy do złożenia swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata. Oferty należy składać mailowo na adres innowacje@zgd.com.pl lub osobiście, w Biurze Projektu w Szczecinie (al. Powstańców Wielkopolskich 33) do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 09:00

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo! Udostępniamy ostateczną listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu uzupełniającego. W załączniku poniżej znajdują się: Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia w formie grantu. Serdecznie Państwu dziękujemy za wszystkie zgłoszone projekty i zaangażowanie. Innowatorom zakwalifikowanym do realizacji raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

Harmonogram realizacji wsparcia dla odbiorców w ramach etapu testowania

Szanowni Grantobiorcy, w związku z prowadzeniem działań monitoringowych udostępniamy formularz służący zbieraniu informacji o harmonogramie realizacji wsparcia dla odbiorców w ramach etapu testowania. Formularze należy przesyłać na adres: innowacje@zgd.com.pl wg instrukcji, które otrzymali Państwo drogą mailową. Formularz został rozesłany do Państwa, jak również można go pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Projektu.

Ważna informacja dotycząca rozliczenia produktów Etapu I Innowacji

Szanowni Grantobiorcy, w związku z obowiązkiem złożenia protokołu odbioru oraz produktów wypracowanych w etapie I do rozliczenia, informujemy, że każdy Grantobiorca jest zobowiązany do przekazania do Biura projektu, wypracowanych produktów również w wersji edytowalnej (np. w pliku Word). Jednocześnie przypominamy, że termin składania do Biura projektu protokołu odbioru oraz produktów, będących rezultatem prac w Etapie I wynosi 14 dni od daty zakończenia Etapu I Państwa Innowacji. Prosimy również o zwrócenie uwagi na kwestie związane z autorskim charakterem produktów.… Czytaj więcej Ważna informacja dotycząca rozliczenia produktów Etapu I Innowacji

Podziel sie innowacją – zaproszenie do udziału w konkursie

Szanowni Państwo, Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Ashoka Polska zapraszają do udziału w konkursie „Podziel się innowacją – jak w nowy sposób rozwiązywać problemy społeczne”. Celem konkursu jest  zebranie najciekawszych przykładów innowacji społecznych z Polski i świata. Czekamy na opisy innowacji społecznych, które odpowiadając na konkretne potrzeby i problemy społeczne zmieniają świat na lepsze. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe.  Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada. Zachęcamy do odwiedzenia… Czytaj więcej Podziel sie innowacją – zaproszenie do udziału w konkursie

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – wynajem sali

Szanowni Państwo, Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę Zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sali na potrzeby świadczenia usług doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców w ramach projektu. Poszukujemy sali w mieście Bytomiu. Szczegóły i dokumentacja na złożenie oferty – w załącznikach. Termin złożenia ofert upływa w dniu 19 października  2017  r. o godzinie 12:00.

Zapytanie ofertowe 06/IN/2017 – świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa dla Grantobiorców. Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060667  

Zapraszamy do składania wniosków na trzeci nabór

Szanowni Państwo. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Termin składania wniosków: od 5 września 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. do godziny 16:00. Wnioski przysłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Dla kogo przeznaczone jest wsparcie: Projekt skierowany jest do wszystkich innowatorów: przedsiębiorców, firm szkoleniowych, uczelni,… Czytaj więcej Zapraszamy do składania wniosków na trzeci nabór