Zapytanie ofertowe 02/IN/2018 – świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

polegających na ocenie 16 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie  grantów, pod kątem oceny potencjału każdej innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania, a więc wartości merytorycznej, replikowalności, możliwości zastosowania w praktyce i możliwości upowszechnienia. Ponadto ocena musi uwzględniać określenie/wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona.

Każda innowacja będzie oceniana niezależnie przez dwóch ekspertów.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136546

 

Bezpłatny kurs on-line pt. „Social Innovation Academy”

Szanowni Państwo,

na prośbę Działu Innowacji Społecznych Fundacji Fundusz Współpracy informujemy o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie on-line pt. „Social Innovation Academy”.

Kurs jest dostępny na platformie Teachable i rozpoczyna się 10 września b.r. Już w tej chwili możliwa jest rejestracja (https://social-innovation-academy.teachable.com).

„Social Innovation Academy” to 7-modułowy kurs opracowany w ramach międzynarodowego projektu „Social(i)Makers” i jest dedykowany wszystkim osobom zainteresowanym praktyczną wiedzą z obszaru projektowania, wdrażania i wspierania innowacji społecznych – zarówno osobom prywatnym, aktywistom, jak i przedstawicielom biznesu, organizacji oraz instytucji publicznych.

Szczegółowe informacje na temat kursu (program, harmonogram, certyfikat i in.) dostępne są tutaj: http://www.przestrzeninnowacji.pl/zarejestruj-sie-na-akademie-innowacji-spolecznych/.

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem projektu „Social(i)Makers”.

Unieważnienie postępowania 1/IN/2018

Szanowni Państwo.

 

Zawiadamiamy, że postępowanie nr 1/IN/2018 z dnia 21 marca 2018 r zostało unieważnione przez Zamawiającego ze względu na fakt, że cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę którą dysponował Zamawiający.

Aktualizacja oświadczenia uczestnika projektu grantowego (obowiązek RODO)

Szanowni Innowatorzy,

w związku z wprowadzeniem nowych zasad ochrony danych osobowych w dn. 25 maja 2018r. wszyscy Innowatorzy, którzy pozyskiwać będą nowych uczestników testowych po dn. 25 maja 2018r. podczas zbierania dokumentów przekazania danych osobowych zobligowani są do posługiwania się nowym wzorem Oświadczenia Uczestnika Projektu Grantowego, który znajduje się poniżej.

WAŻNE: formularz przekazania danych osobowych nie ulega zmianie.

Oświadczenie uczestnika projektu grantowego - RODO (nowe)

Bądź testerem aplikacji mobilnej Job Passport! Zapraszamy do udziału w testowaniu innowacji

Job Passport to innowacyjne, niewystępujące w obecnej chwili na polskim rynku rozwiązanie w zakresie wsparcia edukacji ustawicznej młodych pracowników powyżej 25 roku życia pracujących w małych i średnich firmach. Ma formę nowoczesnej hybrydowej aplikacji mobilnej, dlatego można korzystać z jej pomocy w dowolnym miejscu i czasie. Celem tej innowacji jest dostarczenie efektywnego narzędzia rozwoju osobistego i zawodowego pozwalającego na zdiagnozowanie i podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w grupie docelowej.

Aplikacja Job Passport to ponad 15 godz. praktycznych treści wideo, przekazywanych przez menedżera z 27-letnim doświadczeniem w prowadzeniu firm, projektów i zarządzaniu ludźmi. To 10 tradycyjnych dni szkoleniowych w pigułce.
Job Passport to aplikacja, która korzystając z zaawansowanych algorytmów pełni rolę osobistego wirtualnego coacha w zakresie podniesienia i rozwijania kompetencji przekrojowych. Aplikacja pomaga użytkownikowi poznać siebie i rozwijać postawy i umiejętności, które gwarantują podniesienie poziomu kompetencji przekrojowych i zwiększenia szans w pozyskaniu pracy lub rozwoju w ramach obecnej firmy.

Zapraszamy na stronę http://jobpassport.growing.institute, gdzie można poznać więcej szczegółów i zgłosić się do projektu.

 

JobPassport_Ulotka

Zapytanie ofertowe 01/IN/2018 – świadczenie usług eksperckich w ocenie innowacji społecznych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku:na stanowisku:

a) eksperta ds. innowacji społecznych,

b) eksperta ds. edukacji osób dorosłych,

polegających na ocenie 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata pod kątem oceny potencjału innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania. Każda innowacja będzie oceniana przez dwóch ekspertów.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098026

Szanowni Państwo,

informujemy o wynikach postępowania 07/IN/2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadania wybrany został następujący wykonawca: Konsorcjum firm Socjoskop Paweł Timler,
ul. Marca Polo 15/1, 51-504 Wrocław i PCM Studio Marcin Szcześniak, ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 71,00

Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072791

 

Informacja o rozdzieleniu środków na granty w Projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Szanowni Państwo,

wszystkich zainteresowanych działalnością naszego Inkubatora informujemy, że wszystkie środki w Projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” zostały rozdzielone. Zawarto 41 Umów o powierzenie grantu na realizację innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Zapytanie ofertowe 07/IN/2017 – świadczenie usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072791

ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo,

zachęcamy do złożenia swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata.

Oferty należy składać mailowo na adres innowacje@zgd.com.pl lub osobiście, w Biurze Projektu

w Szczecinie (al. Powstańców Wielkopolskich 33) do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 09:00