Część finansowa Sin

Szanowni Państwo,

Ze względu na coraz częściej pojawiające się pytania odnośnie formy złożenia części finansowej Sin, która powinna zostać dostarczona przez Państwa do biura projektu do dnia 15 czerwca br. włącznie, uprzejmie informujemy, że dokument ten nie musi  być przez Państwa parafowany i podpisany. Wystarczy, że zostanie  złożony w formie elektronicznej na adres mailowy innowacje@zgd.com.pl.

Oczekujemy od Państwa tylko części finansowej Sin z adnotacją numeru wniosku, którego  dotyczy budżet.