Dwudniowy maraton programowania HACKATHON+

W dniach 8-9 grudnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się maraton programowania HACKATHION+ organizowany przez  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Hackathon+ skierowany jest do programistów oraz osób zajmujących się rozwojem oprogramowania (np. projektantów grafiki, twórców interfejsów).

Celem H+ jest przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji.

Efektem maratonu będą rozwiązania takie jak aplikacje, aplikacje mobilne, serwisy internetowe lub ich prototypy zorientowane na znoszenie barier w dostępności.

 

Uczestnicy turnieju programowania zmierzą się z następującymi zadaniami:

  •  Mapa dostępności polskich dworców i stacji

Usługa informacyjna o dostępności budynków dworców, stacji kolejowych oraz poszczególnych peronów.

  •  Ocena dostępności architektonicznej

Narzędzie wspomagające ocenę dostępności budynku, na przykład przy mierzeniu szerokości drzwi i kąta nachylenia pochylni i podjazdów czy liczeniu stopni, obliczaniu powierzchni manewrowej i szerokości ciągów komunikacyjnych, itp.

  •  Społecznościowa inwentaryzacja dostępności architektonicznej

Aplikacja umożliwiająca zbieranie i udostępnianie informacji o dostępności budynków użyteczności publicznej. W przypadku hoteli – informacje o dostępnych pokojach i łazienkach, a w przypadku dworców, kin, teatrów informacje o dostępności kas oraz obecności pętli indukcyjnych.

  •  Program telewizyjny dla osób o specjalnych potrzebach

Aplikacja mobilna informująca o nadawanych w telewizji programach dostępnych dla osób niesłyszących oraz niewidomych w podziale na 3 kategorie usług: napisy, audiodeskrypcję i tłumaczenia na język migowy.

  •  Aplikacja alarmowa dla osób głuchych

Aplikacja do powiadamiania alarmowego dla osób głuchych z dwoma funkcjami: powiadamiania służb ratunkowych i informująca o zagrożeniach.

  •  Skarżypyta + Społeczna inwentaryzacja internetu

Rozszerzenie do przeglądarki ułatwiające składanie skarg na niedostępność serwisu internetowego. Użytkownik może za jej pomocą przygotować zgłoszenie skierowane do podmiotu publicznego na podstawie wstępnie zdefiniowanej formatki.

  •  Tablica pasażerska

Aplikacja informująca o kolejnych przystankach na trasie autobusu, tramwaju, metra lub pociągu. Mogłaby automatycznie wykrywać jaki to pojazd (linia) i wyświetlać listę kolejnych przystanków. Obecne rozwiązania są ograniczone, gdyż bazują na najbliższych przystankach.

  •  Bilet elektroniczny zamieniony na informacje

Obecnie bilety elektroniczne, na przykład w formacie PDF, nie są wystarczająco użyteczne. Ciekawym rozwiązaniem byłaby aplikacja przetwarzająca taki bilet do bardziej przystępnej formy, na przykład do wydarzenia w kalendarzu z informacjami geolokalizacyjnymi, podpiętym biletem, itp.

  •  Narzędzie wspomagające upraszczanie tekstu

Zadanie zakłada przygotowanie analizatora tekstu (pliku tekstowego) wskazującego miejsca niezgodne z zasadami prostego języka. Rozwiązanie powinno również zawierać tezaurus proponujący zamianę mniej znanych słów na popularniejsze, wykrywanie zbyt długich zdań, formy biernej, dodawanie rozwinięć skrótów itp.

 

Hackathon zostanie poprzedzony warsztatami, podczas których przedstawione zostaną jego ramy merytoryczne. Uczestników wspierać będą mentorzy, którzy doradzą i ukierunkują działania. Do udziału zapraszamy gotowe (4-7 osobowe) zespoły. Dla autorów najlepszych rozwiązań czekają atrakcyjne nagrody.

 

TERMIN: 8-9 grudnia 2018 r. (sobota-niedziela).

MIEJSCE: PGE Narodowy – Centrum Konferencyjne, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

CZAS TRWANIA: od godz. 9:00 w sobotę do godz. 18:00 w niedzielę.

SZCZEGÓŁY: hackathon.miir.gov.pl

KONTAKT: hackathon@miir.gov.pl

 

Zapraszamy do udziału osoby, które umieją identyfikować problemy i potrafią zaproponować kreatywne rozwiązania w obszarach takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi.

 

WYDARZENIE FINANSOWANE JEST Z PROGRAMU POLSKA CYFROWA