Formularz Specyfikacji Innowacji (Sin)

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi przygotowaniami do Indywidualnego Doradztwa dla Innowatorów w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy NR POWR.04.01.00-00-IO30/15 z dnia 22 czerwca 2016r., w załączeniu udostępniamy Państwu wersję edytowalną Formularza Specyfikacji Innowacji (Sin).

Wkrótce zamieścimy harmonogram doradztwa na miesiąc maj. Jednocześnie informujemy, że przed zatwierdzeniem harmonogramu i rozpoczęciem spotkań skontaktujemy się z każdym z Państwa z osobna.

Dokumenty do pobrania