Informacja dla Wnioskodawców Konkursu nr 3

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że termin złożenia do oceny Specyfikacji Innowacji dla wniosków zakwalifikowanych do 2 etapu projektu w ramach konkursu nr 3 upływa w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 9.00.

Złożenie Sin jest możliwe:

    1. bezpośrednio w Biurze Projektu w Szczecinie;
    2. za pomocą poczty tradycyjnej lub kurierskiej doręczonej do Biura Projektu;
    3. za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy innowacje@zgd.com.pl

Formularz Sin w wersji edytowalnej znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania/Procedura/10.Formularz specyfikacji innowacji Sin z instrukcja

Formularz specyfikacji innowacji Sin z instrukcja-19-06-2017 – wersja edytowalna

Ogłoszenie wyników prac Komisji Oceny specyfikacji planowane jest na dzień 20 listopada 2017 r.