Informacja o spotkaniu informacyjnym w województwie warmińsko – mazurskim.

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 14 września br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa realizowany w partnerstwie przez Zachodniopomorską Grupę Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Spotkanie dotyczyło zasad udziału innowatorów w projekcie i najważniejszych spraw związanych z innowacyjnością w zakresie szkoleń osób dorosłych w Polsce.