Informacja o trybie składania uzupełnionych Specyfikacji Innowacji.

Szanowni Innowatorzy,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi form składania poprawionych Specyfikacji Innowacji informujemy, że tryb ten jest taki sam, jak w przypadku składania Specyfikacji Innowacji do oceny Komisji Oceny Specyfikacji.

Podpisany przez Innowatora formularz powinien zostać złożony w jednej z form:

– za pośrednictwem poczty e-mail na adres innowacje@zgd.com.pl (skan podpisanego dokumentu) (w terminie do 17 lipca 2017 r do godziny 12:00)

– za pośrednictwem poczty lub innego operatora na adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Aleja Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin (decyduje data wpływu do biura projektu)

– osobiście w biurze projektu w Szczecinie, Aleja Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin (w terminie do 17 lipca 2017 r do godziny 12:00).

W poprawiony Sin nie ma potrzeby składania podpisów przez doradców zaangażowanych w jego przygotowanie.

Jednocześnie kierujemy do Państwa prośbę, żeby skorzystać z opcji składania formularzy drogą e-mailową, a jednocześnie dołączyć do przesłanego Sin pisma przewodniego z wymienionymi zmianami, które Państwo nanieśliście do dokumentu. Pozwoli to nam przyśpieszyć proces weryfikacji i przełoży się na termin przekazania środków finansowych na realizację grantu.