Informacja o ZAMKNIĘCIU KONKURSU NR 3.

Szanowni Państwo.

Zgodnie z zapisami punktu II.2 „Regulaminu Konkursu Grantowego Skrzydła dla Innowacji – Konkurs nr 3” informujemy, że ze względu na przekroczenie przez złożone wnioski  200% alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, w dniu dzisiejszym  (19 września 2017 r.) ZOSTAJE ZAMKNIĘTY nabór wniosków w konkursie.