Konsultacje powszechne innowacji wyłonionych do etapu upowszechnienia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o 4 mikro innowacjach wyłonionych w ramach projektu do szerszego upowszechnienia.

Prosimy o zgłaszanie uwag przy wykorzystaniu załączonego formularza, w którym umieszczono linki zapewniające dostęp do produktów innowacji.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres innowacje@zgd.com.pl w terminie do 04 lutego 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi czterema innowacjami, niemniej jednak pozostaniemy zobowiązani za każdą opinię, nawet jeżeli dotyczyć będzie ona tylko jednego rozwiązania.

Państwa uwagi, spostrzeżenia oraz propozycje usprawnień i uzupełnień innowacji posłużą do opracowania ostatecznych wersji produktów innowacji, które zostaną upowszechnione i udostępnione m.in. podczas trzech konferencji (w Szczecinie, Warszawie i Krakowie), planowanych na miesiąc marzec 2019 r.  do udziału, w których już dzisiaj serdecznie zapraszamy.


Innowacja 1:  Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Innowacja dostępna pod adresem: www.ci-innowacje.pl 


Innowacja 2:  Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Innowacja dostępna pod adresem: www.metodaplanet.pl 


Innowacja 3: Trening rozmowy.

Innowacja (opis, zdjęcia i instrukcja do gry) dostępna pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1apCxSDRGiyeili_DafNhx7_efCRRcn6_
oraz w siedzibie Inkubatora: ZGD Sp. z o.o. w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 33


Innowacja 4: Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla pracowników administracji.

Innowacja dostępna pod adresem: https://urzad.dobrzenapisane.pl/ 


 

Dokumenty do pobrania