Celem głównym projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”  jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

DLA NAJCIEKAWSZYCH INNOWACJI PRZEWIDYWANE SĄ:

  bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości nawet do 65.000 zł

  nieodpłatne wsparcie w postaci  doradztwa, szkoleń eksperckich,
 konsultacji ze strony  specjalistów;

  profesjonalna ewaluacja pomysłów innowacyjnych;

  wsparcie organizacyjne podczas wdrażania innowacji i testowania
 pomysłów.

KONKURSY


Nabór wniosków na innowacje w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w trzech obszarach terytorialnych – szczegóły w zakładce KONKURSY.

Innowatorzy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną dostępny:

W SIEDZIBIE PROJEKTODAWCY:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.,
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin

W BIURACH REGIONALNYCH:

• WARSZAWA
OMEGA COMMUNICATION (ZPPZ LEIWATAN)
ul. Puławska 12A /8, 02-566 Warszawa

• RZESZÓW
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
ul. B. Żeleńskiego 23/2, 35-105 Rzeszów

W SIEDZIBIE PARTNERA:

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego,
ul. Księcia Warcisława I 20c/2, 71-667 Szczecin

NA STRONIE INTERNETOWEJwww.innowacje.zgd.com.pl

Wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Nabór wniosków na innowacje w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w trzech obszarach terytorialnych – szczegóły w zakładce KONKURSY.

Innowatorzy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić wniosek o udzielenie grantu na innowację społeczną i zgłosić go w wyznaczonym konkursem terminie i miejscu.

Wnioski zostaną ocenione przez Ekspertów ds. innowacji oraz Ekspertów ds. edukacji osób dorosłych a na podstawie uzyskanej podczas oceny punktacji zostanie ustalona lista rankingowa, która – po zakończeniu procedury odwoławczej – pozwoli wyłonić 50 innowacji skierowanych do drugiego etapu.

Planowany termin zakończenia procesu oceny projektów – marzec 2017 r.

Planowany  termin zakończenia procedury odwoławczej – kwiecień 2017 r.