Ocena merytoryczna wniosków.

W związku z większym niż zakładano w projekcie zainteresowaniem potencjalnych Innowatorów konkursami, ocena merytoryczna wniosków złożonych przez Państwa zostanie zakończona w najbliższym czasie.

Za kolejne przesunięcie terminu serdecznie Państwa przepraszamy lecz jednocześnie informujemy, że opóźnienia wynikają ze złożoności samej oceny i jej stopnia komplikacji.

Informacja o zakończonej ocenie zostanie natychmiast umieszczona na stronie internetowej projektu jak też przesłana do Innowatorów.