Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Specyfikacji Innowacji.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zakończone zostały prace nad oceną Specyfikacji Innowacji i utworzone listy.

  1. Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia grantowego.
  2. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową.
  3. Lista projektów, które nie uzyskały oceny minimalnej.

Grantodawca rozpoczyna proces podpisywania umów o udzielenie grantu z Grantobiorcami. Informacje na temat procesu zawierania umów będą przekazywane bezpośrednio Innowatorom przez pracowników Biura Projektu w trybie indywidualnym.

 

Dokumenty do pobrania