Do udziale w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe;
  • przedsiębiorstwa;
  • podmioty zajmujące się kształceniem ustawicznym;
  • animatorów społecznych;
  • osoby fizyczne;
  • związki wyznaniowe;
  • szkoły;
  • uczelnie wyższe;
  • samorządy.

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do udziału w projekcie znajdą Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania.