ROZEZNANIE RYNKU w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Szanowni Państwo,

zachęcamy do złożenia swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi zaprojektowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata.

Oferty należy składać mailowo na adres innowacje@zgd.com.pl lub osobiście, w Biurze Projektu

w Szczecinie (al. Powstańców Wielkopolskich 33) do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 09:00

Dokumenty do pobrania