Spotkanie informacyjne w Rzeszowie.

 

Informujemy, że w dniu 16 stycznia br. w siedzibie ZGD Sp. z o.o. w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa realizowany w partnerstwie przez Zachodniopomorską Grupę Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Spotkanie dotyczyło zasad udziału innowatorów w projekcie i najważniejszych spraw związanych
z innowacyjnością w zakresie szkoleń osób dorosłych w Polsce.