Szacowanie wartości zamówienia – usługi specjalistycznego doradztwa dla Grantobiorców (Innowatorów społecznych)

Szanowni Państwo,

zachęcamy do złożenia swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług specjalistycznego doradztwa dla Grantobiorców (Innowatorów społecznych)

Oferty należy składać mailowo na adres innowacje@zgd.com.pl lub osobiście, w Biurze Projektu

w Szczecinie (al. Powstańców Wielkopolskich 33) do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godziny 12:00

Dokumenty do pobrania