Drodzy Innowatorzy

Szczegóły dotyczące etapów wsparcia zostały przeniesione do zakładki o projekcie. Poniżej przedstawiamy harmonogramy wsparcia udzielanego w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”.

ETAP III  PROJEKTU

Harmonogram świadczenia usług coachingu biznesowego dla Obszaru 1

 1. harmonogram Anna Grygorcewicz: 1-9 września 2017
 2. harmonogram Tomasz Grygorcewicz: 4-8 września 2017
 3. harmonogram Anna Grygorcewicz: 11-16 września 2017
 4. harmonogram Tomasz Grygorcewicz: 11-16 września 2017
 5. harmonogram Tomasz Grygorcewicz: 16 września - 7 października 2017 (Coaching w Bydgoszczy)
 6. harmonogram Anna Grygorcewicz: 18-23 września 2017
 7. harmonogram Tomasz Grygorcewicz: 18-23 września 2017

Harmonogram świadczenia usług coachingu biznesowego dla Obszaru 2

stroną koordynującą działania w Obszarze 2 jest ZPPZ Lewiatan. Osoba wyznaczona do kontaktu: Alina Wiśniewskatel. 91 813 76 80 

 1. harmonogram Małgorzata Krawczak: 25-30 września 2017

Harmonogram świadczenia usług coachingu biznesowego dla Obszaru 3

 1. harmonogram Karolina Hudowicz: 18-23 września 2017

 

ETAP II  PROJEKTU

Harmonogram wsparcia (doradztwa) dla Obszaru 1


 1. harmonogram obszar 1: zagadnienia prawne 25 maja - 2 czerwca 2017.pdf
 2. harmonogram obszar 1: zagadnienia prawne 5-9 czerwca 2017.pdf
 3. harmonogram obszar 1: zagadnienia prawne 12-20 czerwca 2017.pdf
 4. harmonogram obszar 1: 22-31 maja 2017.pdf
 5. harmonogram obszar 1: 1 czerwca-13 czerwca 2017.pdf
 6. harmonogram obszar 1: 14-czerwca-23 czerwca 2017.pd
 7. harmonogram obszar 1: edukacja ustawiczna osób dorosłych 8-16 czerwca 2017.pdf

Harmonogram wsparcia (doradztwa) dla Obszaru 2


 1. harmonogram obszar 2: 30 maja-1 czerwca 2017.pdf
 2. harmonogram obszar 2: 8-23 czerwca 2017.pdf

Harmonogram wsparcia (doradztwa) dla Obszaru 3


 1. harmonogram obszar 3: 24-29 maja 2017.pdf
 2. harmonogram obszar 3: 31 maja-3 czerwca 2017.pdf
 3. harmonogram obszar 3: 5 czerwca-23 czerwca 2017.pdf