Drodzy Innowatorzy

Szczegóły dotyczące etapów wsparcia zostały przeniesione do zakładki o projekcie. Poniżej przedstawiamy harmonogramy wsparcia udzielanego w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”.

 

ETAP II  PROJEKTU

Harmonogram wsparcia (doradztwa) dla Obszaru 1


 1. harmonogram obszar 1: zagadnienia prawne 25 maja - 2 czerwca 2017.pdf
 2. harmonogram obszar 1: zagadnienia prawne 5-9 czerwca 2017.pdf
 3. harmonogram obszar 1: zagadnienia prawne 12-20 czerwca 2017.pdf
 4. harmonogram obszar 1: 22-31 maja 2017.pdf
 5. harmonogram obszar 1: 1 czerwca-13 czerwca 2017.pdf
 6. harmonogram obszar 1: 14-czerwca-23 czerwca 2017.pd
 7. harmonogram obszar 1: edukacja ustawiczna osób dorosłych 8-16 czerwca 2017.pdf

Harmonogram wsparcia (doradztwa) dla Obszaru 2


 1. harmonogram obszar 2: 30 maja-1 czerwca 2017.pdf
 2. harmonogram obszar 2: 8-23 czerwca 2017.pdf

Harmonogram wsparcia (doradztwa) dla Obszaru 3


 1. harmonogram obszar 3: 24-29 maja 2017.pdf
 2. harmonogram obszar 3: 31 maja-3 czerwca 2017.pdf
 3. harmonogram obszar 3: 5 czerwca-23 czerwca 2017.pdf