wykrzyknik

Termin złożenia do oceny Sin (specyfikacja innowacji)

Szanowni Państwo,

informujemy, że ostateczny termin złożenia do oceny Specyfikacji innowacji (Sin), przygotowanych w ramach II etapu realizacji projektu zostaje wyznaczony na dzień 26 czerwca 2017 r. do godz. 12.00

Złożenie Sin będzie możliwe:

  1. bezpośrednio w Biurze Projektu odpowiedniego dla obszaru określonego we wniosku o udzielenie grantu;
  2. za pomocą poczty tradycyjnej lub kurierskiej doręczonej do Biura Projektu;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy innowacje@zgd.com.pl

Jednocześnie przypominamy, że do upływu terminu złożenia Sin każdy Innowator zobowiązany do uczestnictwa w usługach indywidualnego doradztwa wg uzgadnianego z Państwem harmonogramu.