Unieważnienie postępowania 1/IN/2018

Szanowni Państwo.

 

Zawiadamiamy, że postępowanie nr 1/IN/2018 z dnia 21 marca 2018 r zostało unieważnione przez Zamawiającego ze względu na fakt, że cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę którą dysponował Zamawiający.