Ważna informacja dotycząca budżetów Sin

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Rozwoju zobowiązującą nas do tego, aby przyjęte w Specyfikacjach Innowacji stawki za usługi/towary, nie przekroczyły tych, ujętych w wykazie załączonym poniżej.

Zobowiązanie to zgodnie z instrukcją przekazaną przez Ministerstwo dotyczy wszystkich Innowatorów, którzy nie podpisali jeszcze umów o powierzenie grantu, co w przypadku naszego Projektu oznacza KAŻDEGO potencjalnego Grantobiorcę.

W związku z powyższym zobowiązujemy Państwa do zapoznania się z załączonym dokumentem. Dla ułatwienia w zestawieniu wyróżniliśmy stawki, które są niższe od ustalonych przez nas wcześniej.

Informujemy, że zmiany powyższe będą konieczne do wprowadzenia wraz z uzupełnieniami w Sin wynikającymi z oceny merytorycznej przez zwarciem umowy.

Dokumenty do pobrania