Ważna informacja dotycząca rozliczenia produktów Etapu I Innowacji

Szanowni Grantobiorcy,

w związku z obowiązkiem złożenia protokołu odbioru oraz produktów wypracowanych w etapie I do rozliczenia, informujemy, że każdy Grantobiorca jest zobowiązany do przekazania do Biura projektu, wypracowanych produktów również w wersji edytowalnej (np. w pliku Word).

Jednocześnie przypominamy, że termin składania do Biura projektu protokołu odbioru oraz produktów, będących rezultatem prac w Etapie I wynosi 14 dni od daty zakończenia Etapu I Państwa Innowacji.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na kwestie związane z autorskim charakterem produktów.

Przypisy należy stosować wszędzie tam, gdzie podaje się cytaty lub dane pochodzące z badań. Brak przypisu w takiej sytuacji traktuje się jako plagiat. W pozostałych przypadkach bibliografia załącznikowa jest wystarczającym rozwiązaniem.

Plagiat – wiąże się zarówno z odpowiedzialnością karną, jak i cywilną.

Plagiat jawny – jest to przejęcie całości lub fragmentu cudzego utworu i podpisanie go własnym nazwiskiem.

Plagiat ukryty – dotyczy nie tylko dosłownych zapożyczeń (słowo w słowo), ale również na odwzorowaniu danego utworu przy użyciu innych wyrazów, oddających jednak dokładnie tę sama treść i konstrukcję myślową.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem projektu.