Ważne daty

Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi terminów związanych z przygotowaniem Specyfikacji Innowacji i dalszą realizacją grantów przypominamy:

  • termin złożenia Sin do oceny – do 26 czerwca 2017 r.
  • podpisanie umów i wypłata I transzy grantu – do 31 lipca 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że etap przygotowania wersji testowej produktu powinien zamknąć się w pierwszych 3 m-cach realizacji grantu, a okres testowania innowacji nie może przekroczyć 6 m-cy. Terminy te powinny znaleźć odzwierciedlenie w harmonogramie przedstawianym w Sin.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony projektu !!!