Wybór 4 innowacji do etapu upowszechnienia

Szanowni Grantobiorcy,

informujemy, że zgodnie z Procedurą wdrażania projektu grantowego Inkubator dokonał komisyjnego wyłonienia 4 innowacji do ostatniego etapu realizacji projektu, tj. do opracowania ostatecznej wersji produktu i upowszechnienia.

Do zawarcia aneksu do Umowy o powierzenie grantu zaproszeni zostaną:

Innowator

nr umowy o powierzenie grantu

Tytuł innowacji

Fundacja Instytut Aurea Libertas

22/GRSin/ZGD/2017

Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego. Psychological Solutions Group. Remigiusz Koc

20/GRSin/ZGD/2017

Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach

Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus

10/GRSin/ZGD/2017

Trening rozmowy

Natalia Dąbrowska 13/GRSin/ZGD/2017

Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla pracowników administracji

Wyłonionym przez Komisję Innowatorom serdecznie gratulujemy!

Wszystkich Grantobiorców zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących ww. innowacji, o których wkrótce poinformujemy na naszej stronie oraz do udziału w konferencjach upowszechniających planowanych na miesiące luty-marzec 2019 r.