Wyjaśnienia dotyczące zakupu środków niematerialnych i prawnych

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami związanymi z możliwością zakupu ze środków grantu wartości niematerialnych i prawnych, które mają być elementem składowym innowacji (produktu innowacyjnego) wyjaśniamy, że zakup taki nie jest kosztem kwalifikowalnym w przypadku, gdy nie jest możliwe przekazanie praw autorskich na rzecz Beneficjenta dotyczących ww. wartości niematerialnych i prawnych.

Wynika to z faktu, że innowacja, którą przekaże Grantobiorca, musi być wolna od praw osób trzecich – późniejsze użytkowanie innowacji przez użytkowników, do których innowacja jest kierowana nie powinno być powiązane czy obwarowane koniecznością zakupu przez nich od podmiotów trzecich jakichkolwiek licencji. Nie można uzależniać późniejszego użytkowania innowacji od konieczności zakupu określnego rodzaju licencji od innych podmiotów, bez której innowacja ta nie funkcjonuje.