Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr 2

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych na drugi konkurs w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach europejskiego funduszu społecznego.

Jednocześnie informujemy, że ocena merytoryczna WSZYSTKICH wniosków powinna zostać zakończona do dnia 28 lutego 2017 r.

Za opóźnienia w terminie oceny merytorycznej przepraszamy szczególnie tych z Państwa, którzy złożyli swoje innowacje w pierwszym konkursie. Niestety, trudność związana z rzetelnym ocenieniem innowacyjności złożonych pomysłów spowodowała konieczność wydłużenia prac Komisji Oceny Wniosków.

Dokumenty do pobrania