wykrzyknik

Wyniki oceny merytorycznej – lista rankingowa po procedurze odwoławczej

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę wniosków w procedurze odwoławczej.

W związku z powyższym udostępniamy ostateczną listę rankingową projektów złożonych w ramach ogłaszanych konkursów.

W załączniku znajdują się:

  1. Lista projektów rekomendowanych do drugiego etapu udziału w Projekcie.
  2. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową.
  3. Lista projektów, które nie uzyskały oceny pozytywnej.

Serdecznie Państwu dziękujemy za zgłoszone projekty i zaangażowanie. Innowatorom zakwalifikowanym do drugiego etapu serdecznie gratulujemy.

Dokumenty do pobrania