Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs ogłoszony w dniu 04.09.2017r

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła procedurę oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu numer 3 ogłoszonego w dniu 4 września 2017 r.

W załączniku poniżej znajdują się:

  1. Lista projektów rekomendowanych do drugiego etapu udziału w Projekcie.
  2. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową (brak takich projektów)
  3. Lista projektów, które nie uzyskały oceny pozytywnej.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od wyników oceny Komisji zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Dokumenty do pobrania