Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Konkursów.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła procedurę oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach ogłaszanych konkursów.

W załączniku poniżej znajdują się:

  1. Lista projektów rekomendowanych do drugiego etapu udziału w Projekcie.
  2. Lista projektów skierowanych na listę rezerwową.
  3. Lista projektów, które nie uzyskały oceny pozytywnej.

Jednocześnie informujemy, że PROJEKTY które w wyniku oceny uzyskały minimum 51 punktów mają szansę na dalszy udział i dofinansowanie w przypadku, gdy okaże się, że wnioskowana przez Innowatorów kwota nie przekroczy zaplanowanej alokacji 2 516 000,00 zł (średnio planowane 62.900 zł na projekt, maksymalnie 100.000 zł na projekt).

Serdecznie Państwu dziękujemy za zgłoszone projekty i zaangażowanie, i raz jeszcze przepraszamy za opóźnienia w ocenie merytorycznej.

 

Dokumenty do pobrania