Wyniki postępowania 02/IN/2018 – świadczenie usług eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo,

informujemy o wynikach postępowania nr 02/IN/2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zamówienia wybrani zostali następujący Wykonawcy:
1) Sławomir Stec, Rzeszów – data wpływu oferty 19.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 75, cena 380,00 zł
2) Monika Wąsowicz, Kraków – data wpływu oferty 20.09.2018, liczba uzyskanych w postępowaniu punktów 61, cena 380,00 zł.

Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136546#infowyk