Wyniki postępowania 03/IN/2017 – osobiste świadczenie biznesowych usług coachingowych dla Grantobiorców

Szanowni Państwo.

Informujemy o wynikach postępowania 03/IN/2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadań wybrani zostali następujący wykonawcy:

Dla części 1 zamówienia:

1) Anna Grygorcewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: DCC Grygorcewicz Anna Grygorcewicz 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 30/4 – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 98.

2) Tomasz Grygorcewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DCC Grygorcewicz Tomasz Grygorcewicz 71-795 Szczecin, ul. Duńska 40b/8 – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 77.

Dla części 2 zamówienia:

nie wyłoniono wykonawcy.

Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049187