Wyniki postępowania 05/IN/2017 – świadczenie usług na stanowisku eksperta w Komisji Oceny Wniosków i w Komisji Oceny Specyfikacji

Szanowni Państwo.

Informujemy o wynikach postępowania 05/IN/2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadań wybrani zostali następujący wykonawcy:

Dla części 1 zamówienia:

  • Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 90,00
  • Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 88,00
  • Sławomir Stec – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 76,00

Dla części 2 zamówienia:

  • Antoni Piwowarczyk –  liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 93,00
  • Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 91,00
  • Sławomir Stec – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 86,00
  • Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4 – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 85,00

Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053650