Wyniki postępowania 06/IN/2017 – świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców

Szanowni Państwo,

informujemy, że postępowanie nr 06/IN/2017 na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku złożonych w postępowaniu ofert.