Wyniki postępowania 04/IN/2017 – świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla Grantobiorców

Szanowni Państwo.

Informujemy o wynikach postępowania 04/IN/2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i dokonanej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny do realizacji zadań wybrani zostali następujący wykonawcy:

Dla części 1a zamówienia:

  • Marta Kiryjewska – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00
  • Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 95,80

Dla części 1b zamówienia:

  • Sławomir Stec – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00

Dla części 2a zamówienia:

  • SOCHAŃSKI & OSIŃSKI Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 71-332 Szczecin  –  liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00

Dla części 2b zamówienia:

  • SOCHAŃSKI & OSIŃSKI Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 71-332 Szczecin  –  liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00

Dla części 3a zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy

Dla części 3b zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy

Dla części 4a zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy

Dla części 4b zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy

Dla części 5 zamówienia: nie wyłoniono wykonawcy

Dla części 6a zamówienia:

  • Gabriela Poteralska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: COPE Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00

Dla części 6b zamówienia:

  • Sławomir Stec – liczba uzyskanych w postępowaniu punktów: 100,00

Szczegółowa informacja z postępowania została również upubliczniona w Bazie Konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1052595