Zapraszamy do składania wniosków na trzeci nabór

Szanowni Państwo.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Termin składania wniosków:

od 5 września 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. do godziny 16:00.

Wnioski przysłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie:

Projekt skierowany jest do wszystkich innowatorów: przedsiębiorców, firm szkoleniowych, uczelni, szkół, placówek szkoleniowych, coachów, trenerów, organizacji pozarządowych, samorządów – dla każdego, kto mam pomysł na innowację w zakresie kształcenia osób doroslych.

Na co otrzymać można środki:

Poszukujemy oryginalnych pomysłów, których celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób powyżej 25 roku życia.

– ma niepowtarzalny pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;
– ma innowacyjny pomysł, który przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
– ma innowacyjną koncepcję szkoleń lub doradztwa.

Wypełnione wnioski można składać drogą listową na adres wskazany w dokumentacji konkursowej.

Szczegółowych informacji udziela pracownik biura Projektu pod mailem: innowacje@zgd.com.pl

Dokumenty do pobrania.