ludzik-formularz- ołówek

Zapraszamy do składania wniosków!

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Poszukujemy oryginalnych pomysłów, których celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób powyżej 25 roku życia.

Projekt skierowany jest do wszystkich: przedsiębiorców, firm szkoleniowych, uczelni, szkół, placówek szkoleniowych, coachów, trenerów, organizacji pozarządowych, samorządów – do każdego, kto:

– ma niepowtarzalny pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;

– ma innowacyjny pomysł, który przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;

– ma innowacyjną koncepcję szkoleń lub doradztwa.

Szczegóły Konkursu określa Regulamin Konkursu, który umieszczony jest pod ogłoszeniem jak i w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wypełnione wnioski można składać drogą listową na adres wskazany w dokumentacji konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 19 października 2016 do godziny 16:00 (decyduje data wpłynięcia wniosku zgodnie z Regulaminem).

Szczegółowych informacji udziela pracownik biura Projektu pod mailem: innowacje@zgd.com.pl