Zapytanie ofertowe 02/IN/2018 – świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. oceny innowacji społecznych

polegających na ocenie 16 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie  grantów, pod kątem oceny potencjału każdej innowacji do wdrożenia na szeroką skalę przez inne podmioty (upowszechnianie). Kryteria oceny dotyczyć będą potencjału użytkowego innowacji oraz możliwości ich skalowania, a więc wartości merytorycznej, replikowalności, możliwości zastosowania w praktyce i możliwości upowszechnienia. Ponadto ocena musi uwzględniać określenie/wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona.

Każda innowacja będzie oceniana niezależnie przez dwóch ekspertów.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136546