Zapytanie ofertowe 03/IN/2018 – Świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

polegających na dokonaniu oceny sektorowej (wydaniu opinii) w zakresie przydatności, uniwersalności oraz efektywności, w tym kosztowej i czasowej, 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu. Przedmiotem usługi jest także wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona. Rezultatem usługi powinna być specyfikacja proponowanych przez Konsultanta do wprowadzenia zmian w produktach innowacji, które zapewnią możliwość upowszechnienia innowacji (wdrożenia do praktyki) w sektorze reprezentowanym przez Konsultanta (sektor rynkowy (przedsiębiorcy)/sektor pozarządowy/administracja publiczna) oraz, w przypadku konsultantów działających w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością, zapewnią dostępność innowacji dla osób z niepełnosprawnością.

Każda innowacja zostanie skonsultowana w trzech sektorach przez dwóch Konsultantów, w tym jednego działającego w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154655#