ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IN/2016 – świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1 Innowacje społeczne zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku eksperta Komisji Oceny Wniosków w projekcie.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1009769