Zawiadomienie o wynikach postępowania

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki postępowania nr 1/IN/2017 dotyczącego stanowiska eksperta w Komisji Oceny Wniosków – procedura odwoławcza oraz  w Komisji Oceny Specyfikacji w projekcie.

zawiadomienie-o-wynikach-postepowania