Zawiadomienie o wynikach postępowania

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki postępowania nr 1/IN/2016 dotyczącego stanowiska eksperta Komisji Oceny Wniosków w projekcie.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania